tami-logo

Mliečny automat

Hlavnými výhodami takejto formy distribúcie je jeho dostupnosť pre všetky deti, školy, kedykoľvek majú chuť. Zároveň pre školu nevznikajú žiadne povinnosti. Jedinou úlohou je zabezpečiť miesto pre automat s prívodom elektrickej energie, ktorá bude škole hradená.

  • ponuka školského mlieka Dráčik – 250 ml, TetraPak, trvanlivosť 5 mesiacov, 4 príchute – vanilková, kakaová, jahodová, karamelová a neochutené mlieko (polotučné 1,5%), 
  • automat nastavený na teplotu 8 stupňov Celzia, spotreba elektrickej energie hradená spol. TAMI, pre automat je potrebné zabezpečiť len prívod elektrickej energie,
  • jednoduchá obsluha – žiak jednoducho vloží kreditný kľúč, vyberie si produkt a kredit sa mu automaticky zníži o danú hodnotu,
  • kredit si môže pozrieť, nemusí pri tom realizovať výber,
  • dopĺňanie automatu zabezpečuje pracovník školy príp. pracovník TAMI,
  • prístup pre všetky deti šk. zariadenia kedykoľvek majú chuť,
  • bezhotovostný systém – jednoduchý spôsob odberu,

Ako sa môžu žiaci zapojiť:

platba sumy (€  za kredit + 5 € záloha za kľúč = 10 € ) sa dá realizovať prostr. poštovej poukážky, platbou cez bank. účet alebo hotovosťou,- pri bezhotovostnej úhrade nie je potrebné vypĺňať variabilný či špecifický symbol, dôležité je uviesť meno žiaka,

– za ústrižok o zaplatení alebo potvrdenie z bank. účtu následne dostane kľúčik s  kreditom 5 €,
– záloha 5 € sa mu po vystúpení z programu vráti,
– rodičia môžu predplatiť kredit na pár mesiacov dopredu a každý mesiac sa mu  automaticky pripíše na kľúč, alebo sa celá suma pripíše naraz  na kľúč za napr. celý polrok  

Dobíjanie kreditu:

dobíjanie je veľmi jednoduché prostr. dobíjacieho kľúča,

dobitie kreditu sa realizuje jednoducho zaplatením hotovosti 5 € pracovníkovi školy, príp. pracovníkovi TAMI,

– dobíjací systém je priamo na automate,
– dobíjanie a dopĺňanie automatu zabezpečuje pracovník školy, ak ide o školu v okolí mesta Kežmarok, celkovú starostlivosť o automat zabezpečuje pracovník TAMI.

kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.

prelistujte si

Katalóg produktov

Naše produktové portfólio sa skladá zo širokého sortimentu mliečnych výrobkov. V TAMI si uvedomujeme súčasný trend zdravého životného štýlu a vzrastajúci dopyt po bio produktoch. Preto v katalógu okrem iného nájdete aj produkty takéhoto typu mlieka a syrov. Vďaka rozmanitému portfóliu dokážeme uspokojiť široký okruh zákazníkov všetkých vekových kategórií. Sila a obľuba TAMI výrobkov spočíva v excelentnej chuti ovplyvnenej blízkosťou najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier.

catalog-icon

otvoriť Katalóg

catalog catalog