tami-logo
    hero
Školské mlieko

Tatranskej mliekarne

offer

Základné informácie

offer

Formuláre a tlačívá

offer

Hlásenie o spotrebe mlieka

offer

Mliečny automat

Pre vás

Dôležité odkazy

offer

Plagát - Škola zapojená do Školského programu

offer

Informačný plagát na označenie miesta vydaja výrobkov

offer

Príručka pre školy – Školský program

offer

Príručka pre zariadenia školského stravovania

offer

Evidencia príjmu a výdaja školského mlieka

Domov Školské mlieko

kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.