tami-logo
Domov Tatranská mliekareň a.s.

Tatranská mliekareň a.s.

Tatranská mliekareň patrí medzi najväčších slovenských výrobcov mliečnych výrobkov. Je situovaná v blízkosti najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier. Nachádza sa v meste Kežmarok a z malého regionálneho závodu sa rozšírila na celé územie Slovenska. Svoje výrobky v súčasnosti dodáva aj zákazníkom do Čiech, Maďarska, Poľska, ale tiež na trhy pobaltských a balkánskych krajín.

Tradícia syrárskej výroby a výroby mliečnych produktov bola v Kežmarku známa už v 13. storočí.

Počiatky moderného spracovania mlieka pod Tatrami sa historicky zachytili v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď  v neďalekých Batizovciach začali  pre obyvateľov produkovať mlieko, maslo a syr.

Po druhej svetovej vojne pokračovala tradícia priemyselného spracovania mlieka vo Svite, neskôr v obci Veľká Lomnica a v roku 1979 sa začala písať história mliekarenského závodu v Kežmarku, kde sa ako súčasť Východoslovenských mliekarní Košice otvorila nová moderná mliekareň.

V Kežmarku sa spočiatku vyrábali bežné mliečne výrobky, no už vtedy mala firma víziu vyrábať mliečne produkty netradičnej výroby. O tri roky neskôr v závode spustili novú linku na výrobu syrov s bielou plesňou na povrchu – Enciány.

Po revolúcii v roku 1989 a zmene trhových pomerov mliekareň zápasila o prežitie. Narušili sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy a bolo náročné získať úvery na preklenutie dočasnej finančnej neschopnosti. Po roku 1991 sa stala nezávislou štátnou spoločnosťou, prešla privatizáciou a bola transformovaná na akciovú spoločnosť.

V roku 1998 sa začalo používať známe logo TAMI a používať slogan Mliečna chuť Tatier.

Po roku 2000 sa krízové obdobie podarilo mliekarni prekonať. Spoločnosť sa stabilizovala a postupne začal rásť nákup surového kravského mlieka

Kvôli narastajúcej obľube syrov s bielou plesňou na povrchu sa spoločnosť rozhodla postaviť novú, modernú syráreň. Tá bola uvedená do prevádzky v roku 2007. Tento krok bol významným momentom v živote spoločnosti, keďže investícia priniesla markantné navýšenie výrobných kapacít a umožnenie presadiť sa na zahraničných trhoch.

K rozvoju spoločnosti prispel aj ďalší výrazný krok, a to výroba syrov s modrou plesňou. V roku 2018 bola pre tento druh syrov postavená aj nová syráreň.

Úspech Tatranskej mliekarne spočíva v produkcii kvalitných slovenských produktov, ktoré v nemalej miere ovplyvnili investície do každého segmentu výrobného programu spoločnosti.

Kontaktné údaje

Adresa

Nad traťou 26

PSČ

060 01

Mesto

Kežmarok

Tel

052/45 15 111

E-mail

tami@tami.sk

Fakturačné údaje

IČO

31654363

DIČ

2020515596

IČ DPH

SK2020515596

Tatranská mlékárna-Bohemia spol. s r.o.

Kontaktuje nás

Tatranská mlékárna-Bohemia spol. s r.o.

U vlečky 5

617 00 Brno

IČO: 26511037

DIČ: CZ26511037

Zobraziť na mape

Syráreň Havran, a.s.

Kontaktuje nás

Syráreň Havran, a.s.

Priemyselná 1339

905 27 Senica

IČO: 46475419

DIČ: 2820015594

IČ DPH: SK2820015594

Zobraziť na mape

AGRO TAMI, a.s.

Kontaktuje nás

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10

950 22 Nitra

IČO: 36467430

DIČ: 2020021641

IČ DPH: SK2020021641

Zobraziť na mape