tami-logo

Legislatíva

Európsky školský program je programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ iba pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním, vo vzdelávacích inštitúciach. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Dodávateľ – Tatranská mliekareň a.s. sa postupne od roku 2004 prepracovala na lídra na trhu v poskytovaní mliečnych výrobkov. Vo svojom portfóliu evidujeme cca 1 350 aktívnych škôl (MŠ, ZŠ, SŠ) z celého Slovenska. Škola sa stáva aktívnou po uzavretí kúpnej zmluvy a jej nahratí do nášho interného systému – ESO. Každá škola má pridelené tzv. IK kód – odberné číslo, po jeho nahlásení na odbyte si môže škola objednať výrobky zo školského programu. Pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) Formulár – hlásenie o spotrebe k nám zasielajú školy trikrát počas jedného školského roku a formulár – záväzné vyhlásenie jedenkrát ročne. Tie po odkontrolovaní odosielame ďalej na PPA v BA. Sú prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci zo zdrojov EÚ a SR. Školy majú povinnosť viesť oddelenú evidenciu školského mlieka. Okrem mlieka je veľmi obľúbeným výrobkom žiakov Dráčik – mlieko s rôznymi príchuťami. V rámci všetkých dodávateľov máme najširší sortiment výrobkov so zaujímavými cenami pre školy.

kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.

prelistujte si

Katalóg produktov

Naše produktové portfólio sa skladá zo širokého sortimentu mliečnych výrobkov. V TAMI si uvedomujeme súčasný trend zdravého životného štýlu a vzrastajúci dopyt po bio produktoch. Preto v katalógu okrem iného nájdete aj produkty takéhoto typu mlieka a syrov. Vďaka rozmanitému portfóliu dokážeme uspokojiť široký okruh zákazníkov všetkých vekových kategórií. Sila a obľuba TAMI výrobkov spočíva v excelentnej chuti ovplyvnenej blízkosťou najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier.

catalog-icon

otvoriť Katalóg

catalog catalog