tami-logo
Domov Kariéra
Pridajte sa k nám

Kariéra

Tatranská mliekareň je situovaná v blízkosti najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier. Vyrába širokú škálu mliečnych produktov, hlavne syry s bielou plesňou, syry s modrou plesňou, čerstvé mlieka, trvanlivé mlieka, tvarohy, dezerty, kyslomliečne produkty a ďalšie gastronomické výrobky, ktoré dodáva svojim zákazníkom na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

História produkcie syra a mliečnych výrobkov v regióne siaha až do 13. storočia. V roku 1979 bola mliekareň súčasťou väčšieho koncernu so sídlom v Košiciach. Po roku 1991 prešla privatizáciou a transformovala sa na akciovú spoločnosť ako ju poznáme aj dnes.

Túžite sa stať súčasťou tímu TAMI v Kežmarku? Pozrite sa, aké voľné pracovné pozície sú k dispozícií.

Tatranská mliekareň a.s.

job-offer

Operátor výroby

Brutto: 4,35 €/hod. + prémie

Ponúkame

Operátor výroby – balenie syrov, Operátor výroby – obsluha strojných zariadení:

Práce vo výrobnom stredisku, obsluha výrobných liniek - strojov, balenie výrobkov. Odoberanie výrobkov z pásu a ukladanie do pripravených kartónov a paliet. Príprava surovín - komponentov k výrobnému procesu. Sanitácia technologických zariadení. Dodržiavanie hygienicko-sanitačného režimu výroby.

Základná hodinová mzda (brutto): 4,35 €/hod. + mesačné prémiové ohodnotenie + príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov podľa Zákonníka práce (Základná mesačná mzda od 725 €).

Požadujeme

- vzdelanie SOU/SŠ potravinárskeho, alebo technického odboru,
- aktívny a zodpovedný prístup k práci,
- zdravotná spôsobilosť - platný zdravotný preukaz,
- ochota pracovať na zmeny a víkendy,
- manuálna zručnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci.

Mám záujem
job-offer

Laborant

Brutto: 725 €/mes. + prémie

Ponúkame

Laborant:

Odoberanie vzoriek hotových výrobkov pre vstupnú kontrolu z každej výrobnej šarže, zapisovanie výsledkov zo vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly. Zabezpečovanie odkladanie vzoriek jednotlivých vyrobených šarží do konca doby spotreby, prípadne do konca doby minimálnej trvanlivosti.

Základná zložka mzdy (brutto): od 725,- € + mesačné prémiové ohodnotenie + príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov podľa Zákonníka práce.

Požadujeme

- vzdelanie SOŠ/VŠ chemického odboru, veterinárne zdravotníctvo, hygienická a laboratórna služba,
- aktívny a zodpovedný prístup k práci,
- zdravotná spôsobilosť - platný zdravotný preukaz,
- ochota pracovať na zmeny a víkendy,
- manuálna zručnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci.

Mám záujem
job-offer

Elektrikár

Brutto: 5,90 €/hod. + prémie

Ponúkame

Elektrikár :

Vykonávanie pravidelnej preventívnej a operatívnej údržby elektrotechnických zariadení a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti. Vykonávať pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu. Odstraňovanie vzniknutých porúch na pridelených zariadeniach v časti elektroinštalácie a riadenia. Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach. Vykonávanie opráv a údržby na elektrických zariadeniach v rámci celého podniku.

Základná zložka mzdy (brutto): 5,90 €/hod. + mesačné prémiové ohodnotenie + príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov podľa Zákonníka práce.

Požadujeme

- vzdelanie SOŠ elektrotechnického smeru, osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
- aktívny a zodpovedný prístup k práci,
- zdravotná spôsobilosť - platný zdravotný preukaz,
- ochota pracovať na zmeny a víkendy,
- manuálna zručnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci.

Mám záujem
job-offer

Údržbár

Brutto: 5,30 €/hod. + prémie

Ponúkame

Údržbár:

Vykonávanie preventívnej údržby výrobných a technologických zariadení v časti mechanika. Vykonávanie odborných prehliadok a revízií, spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov. Dodržiavanie interných smerníc a noriem, rešpektovanie BOZP. Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie priamemu nadriadenému.

Základná zložka mzdy (brutto): 5,30 €/hod. + mesačné prémiové ohodnotenie + príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov podľa Zákonníka práce.

Požadujeme

- vzdelanie SOŠ technického smeru,
- ovládanie opráv súčastí výrobných a pomocných strojov a zariadení.
- aktívny a zodpovedný prístup k práci,
- zdravotná spôsobilosť - platný zdravotný preukaz,
- ochota pracovať na zmeny a víkendy,
- manuálna zručnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci.

Mám záujem

AGRO TAMI, a.s.

job-offer

Ponúkame

-prácu v stabilnej spoločnosti
-prácu na plný úväzok na trvalý pracovný pomer
-mzdu vždy načas
-stravovanie zabezpečené (teplý obed za 1 €)
-zamestnaneckú zľavu pri nákupe výrobkov + ďalšie benefity

Voľné pozície:
• Strojník mliekarenskej výroby
• Robotník mliekarenskej výroby
• Pomocné práce vo výrobe - brigáda pre študentov

Pracovné podmienky:
-práca na zmeny v nepretržitej prevádzke, zmeny sú 12-hodinové (6.00 – 18.00 hod a 18.00 – 6.00 hod)
-miesto výkonu práce: Cabajská 10, Nitra
-práca vhodná pre ženy aj mužov
-termín nástupu: dohodou

Požadujeme

V prípade vášho záujmu pošlite svoj štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu personalne@agrotami.sk alebo poštou na adresu AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, kde pripojíte nasledovný súhlas.

Mám záujem
job-offer

Ponúkame

Strojník mliekarenskej výroby:
Obsluha plniacej linky, nastavovanie a zoraďovanie plničky, zodpovednosť za celkový povrchový vzhľad a čistotu strojno-technologického zariadenia, zodpovednosť za správne značenie surovín a polotovarov, vykonávanie evidencie na výrobnom stredisku.
Mzda brutto: od 1040 € (základná mzda 800 € + prémie + dochádzkový bonus) + príplatky nad rámec Zákonníka práce

Požadujeme

-stredoškolské vzdelanie
-zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz)
-manuálna zručnosť, spoľahlivosť, ochota pracovať na zmeny
-práca vhodná pre ženy aj mužov

Mám záujem
job-offer

Ponúkame

Robotník mliekarenskej výroby:
Pomocné práce vo výrobe, senzorická kontrola zabalených výrobkov, odoberanie výrobkov z pásu a ukladanie na paletu, udržiavanie poriadku a vykonávanie čistenia priestorov na pracovisku.
Mzda brutto: od 927 € (základná mzda 770 € + prémie + dochádzkový bonus) + príplatky nad rámec Zákonníka práce

Požadujeme

-stredoškolské vzdelanie
-zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz)
-manuálna zručnosť, spoľahlivosť, ochota pracovať na zmeny
-práca vhodná pre ženy aj mužov

Mám záujem
job-offer

Ponúkame

Pomocné práce vo výrobe - brigáda pre študentov:
-pomocné práce v potravinárskej výrobe, napr. odkladanie preložiek s jogurtmi z pásu na paletu                                                                       
-možnosť dohodnúť si pracovné zmeny
-mzda 5,00 €/hod.

Požadujeme

- vek 18+
-potvrdenie o návšteve školy
-zdravotná spôsobilosť (platný zdravotný preukaz)
-spoľahlivosť, ochota pracovať

Mám záujem
milk-background
Ponúkame

Duálne vzdelávanie

Našou stratégiou dlhodobého plánovania v oblasti personálnej politiky sa snažíme predchádzať výkyvom vo výrobnej sfére spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov. Rozhodli sme sa zapojiť do programu duálneho vzdelávania mladých ľudí, v ktorom úspešne pokračujeme už druhý rok. Systémom duálneho vzdelávania je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na:

zmluvnom vzťahu,
výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania, financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom

Základné školy

Na stretnutiach so žiakmi, rodičmi a výchovnými poradcami základných škôl propagujeme učebný odbor 2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba, v ktorom sme sa zapojili do duálneho vzdelávania.

Systémom duálneho vzdelávania je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na:

  • zmluvnom vzťahu,
  • výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania, financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom

Stredné školy

Hlavným bodom spolupráce je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na budúce povolanie. Žiak sa učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Praktická príprava bude už od prvého ročníka prebiehať v reálnych podmienkach v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na Strednej odbornej škole. Do tohto systému je TAMI zapojená spolu so Strednou odbornou školou Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok.

Tatranská mliekareň a.s. zabezpečuje študentovi zapojeného do systému duálneho vzdelávania počas celého obdobia štúdia tieto benefity:

  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Uhrádzanie nákladov na stravu počas praktického vyučovania
  • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa
  • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov
  • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka.

Vysoké školy

Študentom vysokých škôl ponúkame v našej spoločnosti možnosť:

  • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
  • písať záverečnú prácu (bakalársku alebo diplomovú prácu) pod dohľadom odborného garanta z radov našich zamestnancov.